Grunt Suprabilit 5L Tikkurila

Grunt Suprabilit 5L Tikkurila

Producent: Tikkurila

SUPRABILIT zoom RODZAJ Preparat do gruntowania i wzmacniania podłoża, koncentrat. OPIS Produkt zawierający specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania chłonnych podłoży przed malowaniem. Wzmacnia i zmniejsza chłonność podłoża. Zwiększa ...

szt. Dodaj do koszyka
64,06 zł
cena za 1

Opis:

SUPRABILIT

 zoom

RODZAJPreparat do gruntowania i wzmacniania podłoża, koncentrat.
OPISProdukt zawierający specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania chłonnych podłoży przed malowaniem. Wzmacnia i zmniejsza chłonność podłoża. Zwiększa przyczepność farb dekoracyjnych.  


PRZYKŁADY ZASTOSOWANIAMalowanie gładzi szpachlowych, płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych.

DANE TECHNICZNE
KoloryBezbarwny
Wydajność

18 m2/l (dotyczy produktu rozcieńczonego 1:1),wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak porowatość, struktura podłoża oraz metoda aplikacji.

NakładanieWałek, pędzel, natrysk.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
NakładaniePrzed przystąpieniem do malowania impregnat należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1 a następnie dokładnie wymieszać. Nałożyć jedną warstwę impregnatu za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. W szczególnych przypadkach przy powierzchniach słabo związanych preparat rozcieńczać maksymalnie 20% wody. 
Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA. 

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)Kategoria A/h Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. –30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/l.

BEZPIECZEŃSTWOProdukt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu impregnatu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.Suprabilit - karta techniczna

OCHRONA ŚRODOWISKA I USUWANIE ODPADÓWPłynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
TRANSPORT-

Cena obowiązuje tylko w sklepie internetowym