Tikkurila Valtti Expert - MAHOŃ 2,5L - Impregnat do drewna

Tikkurila Valtti Expert - MAHOŃ 2,5L - Impregnat do drewna

Producent: Tikkurila

VALTTI EXPERT zoom RODZAJ Matowy impregnat do drewna wzbogacony woskiem OPIS Matowy, półprzezroczysty impregnat z dodatkiem wosku do dekoracyjno-ochronnego pokrywania drewnianych powierzchni na zewnątrz pomieszczeń. ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI: • ...

szt. Dodaj do koszyka
86,78 zł
cena za 1

Opis:

VALTTI EXPERT

 zoom

RODZAJMatowy impregnat do drewna wzbogacony woskiem
OPISMatowy, półprzezroczysty impregnat z dodatkiem wosku do dekoracyjno-ochronnego pokrywania drewnianych powierzchni na zewnątrz pomieszczeń.
 
ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

• Sprawdzona fińska jakość
• Doskonała impregnacja i ochrona drewna przed promieniami UV
• Idealny do powierzchni zewnętrznych
• Osiem kolorów odpornych na trudne warunki atmosferyczne
• Dodatkowe zabezpieczenie przed działaniem wilgoci dzięki zawartości wosku
• Głęboka penetracja w strukturę drewna podkreślająca jego naturalne piękno
• Łatwość aplikacji nawet na najtrudniejszych powierzchniach
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIASzczególnie zalecany do powierzchni zewnętrznych ścian drewnianych, okien, drzwi, ogrodzeń, parkanów, balustrad, mebli ogrodowych, altan, tarasów itp. Wnikając głęboko w strukturę drewna, impregnuje i podkreśla jego piękno, a jednocześnie hamuje szkodliwy wpływ promieniowania UV. Dodatek wosku zabezpiecza drewno przed niekorzystnym działaniem wilgoci.

DANE TECHNICZNE
KoloryProdukt dostępny w 8 gotowych kolorach. Ostateczny odcień jest uzależniony od gatunku drewna, pierwotnego koloru podłoża, stopnia przygotowania podłoża oraz sposobu aplikacji.
Wydajność

Do 20 m2/l przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych, w zależności od rodzaju, stopnia przygotowania podłoża i wilgotności drewna.

NakładaniePędzel, tampon lub przez zanurzenie.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
NakładaniePrzed użyciem oraz w trakcie malowania wyrób należy dokładnie wymieszać. Nakładać 2 warstwy pędzlem wzdłuż włókien, tamponem lub metodą zanurzeniową, stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 700 g/l. Produkt zawiera poniżej 700 g/l LZO.

BEZPIECZEŃSTWOZawiera: terpentynę, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Produkt łatwopalny. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta.Valtti Expert - karta techniczna

OCHRONA ŚRODOWISKA I USUWANIE ODPADÓWUnikać przedostawania się produktu do kanalizacji, gleby oraz systemów wodnych. Puste opakowania powinny byd oddane do odzysku lub usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda pozostająca ilośd w postaci niezużytego produktu lub wyschniętej powłoki, powinna byd usuwana jako odpad niebezpieczny poprzez przekazanie firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Zagrożenie samozapłonem! Materiały służące do czyszczenie, takie jak czyściwo, papierowe ręczniki, które są zanieczyszczone produktem, a także pyły szlifiernicze zawierające produkt, mogą po kilku godzinanch spontanicznie ulec samozapłonowi. Aby zapobiegać zagrożeniu pożarem, wszelkie zanieczyszczone materiały powinny być magazynowane w pojemniku, nasączone wodą. Zanieczyszczone materiały powinny być usuwane z miejsca pracy po każdym dniu pracy i magazynowane w wyznaczonym miejscu.
TRANSPORT-

Cena obowiązuje tylko w sklepie internetowym